Kontakt

Adresa

HCP čerpacia technika s.r.o.

Szakkayho 1, 040 01 Košice
IČ : 36217166
DIČ : SK2020063144

+421 556 250 887
+421 556 250 889 - fax
hcp@hcp.sk

www.hcp.sk

Konateľ spoločnosti:

Ladislav Popovič
+421 556 250 887
+421 908 981 477
hcp@hcp.sk

Obchodné oddelenie:

Mgr. Júlia Spišáková
+421 910 980 477
spisakova@hcp.sk

* - povinné položky