Referencie

Firma HCP čerpacia technika s.r.o. dodala priamo konečným odberateľom, alebo cez predajcov čerpadlá HCP a ZLND, spojky RATHI a upínacie matice Superbolt do firiem:

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 • Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník
 • Slovnaft a.s
 • REA-S s.r.o., Brezno
 • Ing.Daniel Bakalár-PUMPS, Košice
 • MAXTRA Control s. r. o., Šaľa
 • Slovenská paroplynová spoločnosť a.s., Ružomberok
 • Skanska Technológie a.s., Košice
 • Východoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,Košice
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra
 • Železiarne Podbrezová a.s.
 • Bučina a.s. Zvolen
 • Slovenské elektrárne, a.s., Mochovce
 • Slovenské elektrárne, a.s., Jaslovské Bohunice
 • Slovenské elektrárne, a.s., Vojany
 • Transmisie engineering a.s., Martin
 • Duslo, a.s., Šaľa
 • Bekaert Hlohovec a.s.
 • TEPLÁREŇ KOŠICE, akciová spoločnosť, Košice
 • AVENT s.r.o., Bratislava
 • EDEMI, s.r.o. Rešica
 • EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Veľký Slavkov
 • EURO PUMPS  TECH s.r.o., Jaslovské Bohunice
 • FLOW PUMPS, s.r.o., Šaľa
 • FONHIT s.r.o., Košice
 • INTERČERPADLO s r.o., Banská Bystrica
 • WFL-Tec, s.r.o., Tomášov
 • ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft
 • ZAPA BETON SK s.r.o., Bratislava

V tejto časti nájdete informácie o realizovaných akciách, kde boli použité produkty z nášho sortimentu.

REFERENČNÁ LISTINA ČERPADIEL SUPERNOVA A ĎALŠIE MODIFIKÁCIE JEDNOSTUPŇOVÝCH ČERPADIEL STERLING.

Tu nájdete zoznam realizovaných akcií, pri ktorých boli použité čerpadla SuperNova – ZLND, prípadne ich modifikácie. Zoznam obsahuje predovšetkým konečných užívateľov, ale tiež súbory dodávok realizovaných prostredníctvom inžiniersko – dodávateľských firiem.

REFERENČNÁ LISTINA PONORNÝCH ČERPADIEL HCP

Tu nájdete zoznam realizovaných akcií,pri ktorých boli použité ponorné čerpadla HCP, predovšetkým pre priemyselné účely a čerpanie odpadových vôd, alebo pre väčšie investičné celky. Okrem týchto dodávok firma realizuje predaj do malospotrebiteľskej siete. Celkom bolo do 30.9.2008 (t.j. cca 9 rokov) predaných 28.812 ks čerpadiel HCP vo väčšine prípadov pre obchodné firmy. Preto nie je možné konečného užívateľa zistiť. Aktualizacia k 24.10.2008

REFERENCIE NA PRUŽNÉ SPOJKY RATHI

U tohto sortimentu je veľmi ťažké vymenovať jednotlivých odberateľov. Tieto spojky dodávame štandardne do všetkých horizontálnych čerpacích agregátov montovaných našou firmou. Medzi pravidelných odberateľov spojok RATHI patria jednak výrobcovia strojov, zariadení a agregátov (čerpadla, ventilátory, dopravníky, lisy atď.), ďalej výrobné podniky, kde naše spojky nahrádzajú už zastarané a nevyhovujúce typy spojok.

Medzi pravidelných odberateľov spojok RATHI patria:

 • OKD-OKK, a.s. Ostrava
 • ČEZ a.s.
 • ZVVZ a.s., Milevsko
 • RaVent s.r.o., Milevsko
 • Vzduchotechnika Prachatice s.r.o.
 • Klima CZ akciová společnost, Prachatice
 • Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
 • Slovpump trade s.r.o. Závadka nad Hronom
 • Pivovary Staropramen a.s.
 • JIP – Papírny Větřní a.s.
 • BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava
 • Cukrovary a lihovary TTD a.s. Dobrovice
 • Kostelecké uzeniny a.s.
 • Sedlecký kaolín a.s.
 • Sokolovská uhelná a.s.
 • Pilsen steel s.r.o. Plzeň
 • Moravská vodárenská a.s. Olomouc
 • Huhtamaki Česká republika a.s. Okříšky
 • Veba, textilní závody a.s. Broumov
 • SETUZA a.s. Ústí nad Labem
 • Chemopharma a.s. Ústí nad Labem
 • Sigma 1868 spol. s r.o. Lutín
 • TAURUS s.r.o. Chrudim
 • Bratři Zátkové a.s. Boršov
 • Drinks Union a.s. Ústí nad Labem
 • Vítkovice a.s. Ostrava
 • Povodí Moravy s.p. Brno