O firme

O firme

Firma HCP čerpacia technika s.r.o. vznikla 1.11.2002 ako dcérska spoločnosť firmy K + H čerpací technika s.r.o. v Olomouci. Od svojho začiatku sa firma zamerala na predaj ponorných čerpadiel HCP a pružných spojok RATHI. Pre promptné vybavenie požiadaviek našich zákazníkov sme zriadili na Szakkayho ul. č. 1, kde je sídlo firmy aj skladové priestory. Postupom času sme vzhľadom pre potrebu zákazníkov rozšírili sortiment o predaj napínacích systémov Superbolt, kde sa nám podarilo získať výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku.

V súčasnej dobe má firma dvoch zamestnancov, ktorí majú skúsenosti s predajom čerpacej techniky a sú pripravení v rámci možností zabezpečiť požiadavky všetkých zákazníkov.

 O firme / ISO certifikáty - foto
 O firme / ISO certifikáty - foto
 O firme / ISO certifikáty - foto
 O firme / ISO certifikáty - foto